HomeFasadne oblogeAluminijske fasade

Aluminijske fasade

Limovi, profili i obloge fasada Osnovni materijal za proizvodnju laganog metala aluminija je boksit. Iz njega se kemijskim postupkom čišćenja dobije glinica (aluminij-oksid). Proizvodnja/osobine Osnovni materijal za proizvodnju laganog metala aluminija je boksit. Iz njega se kemijskim postupkom čišćenja dobije glinica (aluminij-oksid). Postupkom elektrolize se iz glinice proizvodi