HomeGrijanjeRazličite peći za različite potrebe i ukuse

Različite peći za različite potrebe i ukuse

Različite peći za različite potrebe i ukuse

Univerzalne trajnožareće peći

Kao sljedeća razvojna faza univerzalbna trajno žareća peć predstavlja spoj između pregarajućih peći i peći s malom snagom izgaranja. Zrak izgaranja se ne dovodi do energenta samo od dolje, već i od gore i sa strane. Tako se poboljšava izgaranje posebno kod plinova koji sporo izgaraju. Snaga grijanja je kod energenata na bazi ugljena oko 8 kW. Kod drveta je snaga nešto i niža. Temperature ispušnih plinova dosežu kod punog opterećenja i 300 °C.

Trajno žareće peći

Trajno žareće peći služe za čvrsta goriva s manualnom ili automatskom regulacijom, nazivaju se još pećima za transport, s oblogama od keramike ili čelika, a izvana su najčešće emajlirane.

Peći sa donjim sagorijevanjem

Kod peći s donjim izgaranjem su okno za punjenje i prostor sagorijevanja međusobno odvojeni. Sagorijeva samo donji dio energenta s ravnomjernom visinom žarećeg sloja, koji se nalazi ispod roštiljne rešetke. Energent se od gore tijekom sagorijevanja spušta u okna za punjenje postupno prema roštiljnoj rešetki. Sagorijevanje se zbog ravnomjerne visine prostora za sagorjevanje može dobro regulirati. Maksimalni stupanj učinkovitosti leži između 70 do 75 %. Ovaj princip omogućuje ravnomjernu emisiju topline na duže vrijeme.

Osnovne peći (osnovne kaljeve peći)

To su akumulacijske peći koje se sastoje od šamotnih ploča i obloga. Ložište može preuzeti velike količine ugljena i ugrađeno je u masivno akumulacijsko kučište. Zagrijani plin struji kroz cijelu peć i puni je toplinom. Preko površine peći se toplina lagano emitira u prostoriju. Površina peći može biti obložena glaziranim pločicama ili drugim mineralnim materijalima npr. slojem žbuke (ožbukane peći) ili pločama od prirodnog kamena (peći od kamenštine). Odgovarajuće izvedbe nude mogućnost da se ložište koristi i kao pećnica.

Peći s toplim zrakom i kombinirane peći

Peći s toplim zrakom mogu brzo proizvoditi relativno veliku snagu grijanja. Ložište se proširuje za jednu dodatnu komoru za grijanje, koja ima metalnu površinu zagrijavanja. Ložište i površina za zagrijavanje smješteni su u omotaču peći. Hladni zrak iz prostora struji u donjem području omotača peći duž umetka za grijanje i površine za zagrijavanje, te se tu zagrijava. Tako zagrijani zrak preko rešetke ili okna dospijeva u prostoriju koju treba zagrijati, pri čemu se može dovoditi u više prostorija preko kanala toplog zraka ili keramičkih ploča. Emisija topline moguća je samo u nekoliko minuta nakon zagrijavanja, iako se peć s toplim zrakom u prostoriji brzo i hladi.

Kombinirane peći kombiniraju svojstva akumulacijske peći i zidane kaljeve peći. Jedan dio energije grijanja se akumulira preko šamotnih ploča te se postupno emitira. Tako je brza reakcija zagrijavanja povezana s dužim razdobljem zračenja topline.

Kaljeve peći za kuhanje

Kaljeve peći ugrađene u kuhinjii koriste se za kuhanje, pečenje i pripremu tople vode. U ložištu se nakon uklanjanja žara može peći (peka). Voda se zagrijava u posebnom kotlu za vodu. Eventualno se sporedne prostorije (dnevni boravak) također mogu zagrijavati se iz kuhinje

Električne kaljeve peći

Električne kaljeve peći mogu biti kao elektroakumulacijske s omotačem od pločica ili kao kaljeve peći s umetkom za elektro grijanje, zagrijavane sa strujom niže tarife ili zagrijavana direktno strujom po dnevnoj tarifi, mogu se dobiti i kao zagrijane zidne površine ili kao dijelovi drugih peći, npr. električno zagrijavane stolice i sl.

Kaljeve peći za pripremu tople vode

Kaljeve peći za zagrijavanje vode mogu biti priključene na centralni toplovodni sustav, kako bi se preko izmjenjivača tople vode mogla usmjeravati energija za pripremu tople vode.

Rate This Article
Author

info@barr.hr

No Comments

Leave A Comment