HomeGrijanjeSustav grijanja žljebova

Sustav grijanja žljebova

Sustav grijanja žljebova

Žljebno grijanje – potrošnja energije

Grijanje u žljebovima osigurava žljebove i cijevi od smrzavanja, te nakupljanja kišnice i sustava odvodnje.

Navedeni sustav grijanja aktivira se preko regulatora, koji reagira na signale senzorske jedinice. Navedena senzorska jedinica sastoji se od jednog vlažnog senzora, koji reagira na snijeg i led, te na mjerač temperature zraka, koji mjeri stvarnu temperaturu zraka. Inteligentni regulator osigurava grijanje žljebova samo tada kada je stvarno potrebno. Navedeno štedi energiju – tj. Vaš novac i štiti okoliš.

Žljebno grijanje – korist

Dodatne trake za grijanje (nazivaju se žljebno grijanje) sprječavaju nakupljanje snijega i leda u žljebovima, te tako sprječavaju vlaženje zidova i oštećenja fasade.

Navedeno je posebno bitno kod dugotrajne hladnoće i snijega, ili kod izmjeničnog smrzavanja i otapanja. Tako se npr. voda, koja nastaje prilikom otapanja – zbog zamrznutih cijevi – prelijeva preko žljebova i stvara ledenice, koje predstavljaju opasnost za prolaznike i vozila. Ali i za žljebove, cijevi i fasade zgrada nastaje opasnost.

Usputno grijanje cijevi – općenito Sustavi za usputno grijanje cijevi rabe se za održavanje temperature ili kao zaštita od smrzavanja. Kao zaštita od smrzavanja cijevi, grijanje se instalira kao bi se spriječilo smrzavanje cijevi i kako bi se uštedio trošak popravka nakon duge zime.

Postoje različiti sustavi:

• Za postavljanje na cijevima za vodu
• Za postavljanje na cijevima tople vode
• Područje uporabe predstavljaju cijevi u domaćinstvu, npr. u podrumu ili tavanu, kao i vanjske cijevi.

Sustavi za cijevi tople vode, služe za održavanje temperature u sustavu cirkulacije. Osiguravaju željenu temperaturu na crpištu, jednomjernu opskrbu vodom i sprječavaju nepotrebno trošenje vode.

Rate This Article
Author

info@barr.hr

No Comments

Leave A Comment