Home2015September

September 2015

U doba općenitog smanjenja kupovine proizvođači grijaće tehnike moraju zadovoljiti visoke zahtjeve koji su pred njih postavljeni: da su njihovi proizvodi ekološki i da troše što manje energije. Uljna niskotemperaturna tehnika doseže prosječne korisnosti od cca 92,5%. Treba obratiti pažnju i na to da kod izmjene

Kod električnih grijača razlikujemo direktno grijanje i akumulacijsko grijanje. Direktno grijanje karakteriziraju mali investicijski i pogonski troškovi. Ono se u biti sastoji od električne transformacije topline, koja toplinu predaje direktno u prostoriju. Uglavnom se prenosi vrlo malo topline u obliku zračenja. Direktni grijači su certificirani za

Drvo za kamin se treba skladištiti samo vani, kako bi se stalno provjetravalo. Najbolje je koristiti stabilni drveni regal, koji svakako mora biti nadkriven I tako konstruiran, da kiša ne može prodrijeti do drvenih cjepanica. Ispruka drveta za kamin bi morala uslijediti samo po suhom vremenu, a

Color kamini na drva - Kamin Alpha B1 Snaga grijanja: 7,3 kW Težina proizvoda: 115 kg Grijani prostor: 124 m3 Promjer dim.priključka: fi 150 mm Visina Širina Dubina: 106/52/48 cm Strujanje dimovodnih plinova g/s 6,3 Temperatura dimovodnih plinova°C 213 Potreban zahtijevni tlak mbar 0,13 www.bmb.hr