Home2017January

January 2017

// Što je to energetsko siromaštvo? Energetsko siromaštvo ne označava jednoznačan pojam koji je moguće definirati jednom jednostavnom definicijom već postoji više različitih tumačenja pojma. Može se reći da je energetski siromašno ono kućanstvo koje si ne može priuštiti trošiti potrebne količine energije da bi održalo