HomePeći (Page 3)

Peći

Drvo za kamin se treba skladištiti samo vani, kako bi se stalno provjetravalo. Najbolje je koristiti stabilni drveni regal, koji svakako mora biti nadkriven I tako konstruiran, da kiša ne može prodrijeti do drvenih cjepanica. Ispruka drveta za kamin bi morala uslijediti samo po suhom vremenu, a

Color kamini na drva - Kamin Alpha B1 Snaga grijanja: 7,3 kW Težina proizvoda: 115 kg Grijani prostor: 124 m3 Promjer dim.priključka: fi 150 mm Visina Širina Dubina: 106/52/48 cm Strujanje dimovodnih plinova g/s 6,3 Temperatura dimovodnih plinova°C 213 Potreban zahtijevni tlak mbar 0,13 www.bmb.hr

Današnji ekološki i ekonomski razlozi zahtijevaju maksimalno moguće iskorištenje izgaranja goriva u pećima. Korištenje naprednih automatskih sustava za kontrolu izgaranja je jedan od primjera poboljšanja učinkovitosti. Takvi sustavi omogućuju veću stabilnost plamenika pri varirajućim opterećenjima i zahtjevima. Goriva koja se najčešće koriste u pećima su prirodni plin