Home

Grijanje

Tekuća topla voda Kako bi se zagrijala voda za kuhinju i kupaonicu, postoje decentralizirani sustavi kao što su bojler, protočni bojler, ali i centralni sustavi, koji se kombiniraju s grijanjem. Decentralni sistemi za pripremu tople vode U mnogim kućanstvima su još uvijek u uporabi decentralizirani sistemi za grijanje

Uređaji za grijanje ne smiju blokirati površinu kuhinje. U obzir dolaze samo ravni radijatori, ravni uređaji za grijanje. Moguće je obložiti uređaje za grijanje kuhinjskim elementima. Rešetke odzračivača osiguravaju cirkulaciju zraka. Također treba voditi računa o nesmetanoj dostupnosti. Ukoliko je u kuhinji instaliran plinski protočni bojler za

Svaka stambena zgrada mora biti projektirana i izgrađena na način da građevni dijelovi koji čine omotač grijanog prostora zgrade budu zrakonepropusni u skladu s dosegnutim stupnjem razvoja tehnike i tehnologije u vrijeme izrade projekta Devetnaest kilometara debeli atmosferski sloj okružuje našu planetu. On se sastoji 78%

U doba općenitog smanjenja kupovine proizvođači grijaće tehnike moraju zadovoljiti visoke zahtjeve koji su pred njih postavljeni: da su njihovi proizvodi ekološki i da troše što manje energije. Uljna niskotemperaturna tehnika doseže prosječne korisnosti od cca 92,5%. Treba obratiti pažnju i na to da kod izmjene

Kod električnih grijača razlikujemo direktno grijanje i akumulacijsko grijanje. Direktno grijanje karakteriziraju mali investicijski i pogonski troškovi. Ono se u biti sastoji od električne transformacije topline, koja toplinu predaje direktno u prostoriju. Uglavnom se prenosi vrlo malo topline u obliku zračenja. Direktni grijači su certificirani za