July 2015

Vlažnost prostora i vlažnost zraka u tijeku procesa utvrđuju se kao apsolutna vlažnost u kombinaciji s PT-100 referentnim senzorima i koriste se za regulaciju. Postizanju visoke temperaturne stalnosti pridonosi prethodna regulacija higijenski potrebne količine zraka u vanjskoj jedinici. Tu se vanjski zrak prethodno kondicionira preko filtara,

Kod kompaktnih ili prozorskih klima uređaja je cjelokupna tehnika integrirana u kućištu od čeličnog lima, drveta ili plastike. Kompaktni odnosno prozorski klima uređaji pogodni su za zidnu ugradnju, koriste se za rashlađivanje pojedinačnih prostorija do 20 m2 osnovne površine. Snaga hlađenja kompaktnih uređaja leži u području od

Odzračivanje i klima u prostorijama - Pojačani napori kod uštede energije grijanja doveli su do toga da se prostor manje provjetrava. Nepropusne prozorske konstrukcije i izmijenjene navike provjetravanja vode ka smanjenoj izmjeni zraka. Dovoljno kisika i zraka za udisanje bez štetnih supstanci predstavljaju osnovu zdravog življenja.

Uobičajena rješenja su kombinacija bojlera ili kotla za grijanje uz upotrebu klima uređaja za hlađenje. Slučajevi kada se i grijanje rješava pomoću klima uređaja, prihvatljivi su u krajevima gdje nema nižih temperatura, ispod 0C, s obzirom da toplinski učinak značajno pada s padom vanjske temperature. Tako je

Odzračivanje služi za obnovu kvalitete zraka, to znači stalnu opskrbu zrakom za disanje, za prijenos onečišćenja zraka (mirisi, CO2, dušični oksidi,tvari koje se oslobađaju iz sredstava za čišćenje i sl.), kao i za reguliranje vlažnosti zraka. 3 Pasivne kuće odnosno kuće niže energetske vrijednosti zahtijevaju stalnu

Provedene studije i istraživanja na temu «unutarnje klime» pokazale su da dobra unutarnja klima direktno utječe na zdravstveno stanje i produktivnost. Stoga treba neprestano crpiti sve mogućnosti za optimizaciju unutarnje klime. Postaje jasno do koje je prekretnice došlo kod značenja prostorne klime u zgradama, tako da