Home2015September

September 2015

Ventilacija je umjetno prozračivanje i u kući potrebno zbog osiguravanja odgovarajuće kvalitete zraka. Da bi se zadržala razina CO2 i drugih štetnih tvari u zraku na podnošljivoj razini, kao u svim prostorima u kojima boravimo bez obzira na energetsku učinkovitost arhitekture. Ljudsko tijelo se hladi pomoću tri procesa;

Uređaji za zagrijavanje i hlađenje te stvaranje dovoljne količine vlažnosti u zraku i čistoće zraka, skupno se nazivaju klima uređaji. U današnje vrijeme jedan klima uređaj mora moći zrak u u prostoru u kome se koristi; grijati i hladiti, filtrirati ili vršiti funkciju izmjene zraka u

Postavljanje (polaganje) uređaja na solarni pogon razlikuje se, sa stanovišta potrošnje, od konvencionalnog uređaja za hlađenje zgrade. U simulaciji se istražuje ponašanje uređaja pri rashladnom opterećenju i odgovarajući profil opterećenja zgrade. Na osnovi toga može se utvrditi veličina rashladnih površina, kao i vrsta i učinak rashladnog stroja.