HomeKlimatizacijaTCD Kanalni ventilokonvektor visoke učinkovitosti

TCD Kanalni ventilokonvektor visoke učinkovitosti

TCD Kanalni ventilokonvektor visoke učinkovitosti

Industrijska klimatizacija TCD

* Linije proizvoda

Tip uređaja

TCD-H horizontalna jedinica
TCD-V vertikalna jedinica

Konfiguracija
• 2R 2-redna
• 4R 4-redna
• 6R 6-redna
• 4-2R za sisteme sa 4 cijevi
• 4+2-redna
• 6-2R za sisteme sa 4 cijevi i sa
• 6+2-redna

* Dodatni pribor
• Daljinska sklopka
• Daljinski standardni termostat
• Daljinski složeniji termostat
• Hot-start termostat
• 4XUT sistem
• Relej Kit
• Zaklopka ulaza zraka
• Ulazni plenum za vertikalan rad
• Ulazna rešetka
• Plenum sa 1 zaklopkom
• Plenum sa 2 zaklopkom
• Izlazna zaklopka
• Daljinski COM3 sklopka
• Daljinski PCO termostat

Napomena: u slučaju spajanja uređaja sa Ferroli termostatom, ona se mora opremiti sa relejem (KR).

Dimenzije

[singlepic id=84 w=320 h=240 float=]
[singlepic id=85 w=320 h=240 float=]

* Tehničke karakteristike

TCD kanalni ventilkonvektor je u skladu sa Machine Directive 89/392 EEC i amandmanima 91/368 EEC, 93/44 EEC, 93/68 EEC, Low-Voltage Directives 72/23 EEC i Electromagnetic Compatibility Directives EMC 89/36 EEC.
Ovi ventilokonvektori su terminali u prostorijama za termoregulaciju u ljetnoj i zimskoj sezoni i pogodni za unutrašnju instalaciju, vrlo kompaktni i izrađeni tako da se mogu prilagoditi različitim sistemima i zadovoljavati zahtjevima visoko kvalificiranih dizajnera.
Dizajn glavnih komponenti, dizajn uređaja i širina ponude čini ih pogodnima za instalaciju u kućanstvima, komercijalnom i industrijskom sektoru.
Instalacija zahtjeva dovod električne energije i vode

Karakteristike uređaja

■ STRUKTURA KUĆIŠTA: okvir kućišta je izrađen od UNI9006/1 Anticorodal 63 aluminijskih profila, spojenih spojnicima sa panelima, vidljiva strana uređaja je od obojanog svijetlo sivog čelika, a unutarnja strana je od galvaniziranog čelika; izolacija/smanjenje nivoa buke ostvareno je injektiranjem poliuterana minimalne gustoće od 45 kg/m3.
■ ZRAČNI FILTER: lako vađenje sa strane ili ispod uređaja, jednostavno održavanje ispiranjem vodom, G3 klasa efikasnosti
■ IZMJENJIVAČ: napravljen od bakrenih cijevi u stepenastom nizu redova sa aluminijskim lamelama. Kompletno sa razdjelnicima za dovod/odvod vode.
■ POSUDA ZA SKUPLJANJE KONDENZATA: napravljena od galvaniziranog čelika, zajedno sa spojem za ispust
■ MOTOR VENTILATORA: uređaji su opremljeni sa dvostrukim usisnim centrifugalnim ventilatorima i direktno spojeni sa trobrzinski motorom sa pokretnim dijelovima koji su statički i dinamički balansirani kako bi se smanjio nivo buke i vibracije. Svi ventilatori mogu se izvaditi prilikom otvaranja bočnih stranica.
■ ELEKTRONIKA: Uređaji dolaze opremljeni sa sabirnicom za spajanje sa različitim kontrolnim uređajima.

Mob. 385 95 905 5555
Tel. 385 1 299 1509
Fax: 385 1 299 1509
www.ferroli.hr

Rate This Article
Author

info@barr.hr

No Comments

Leave A Comment