HomeKlimatizacija

Klimatizacija

INTERKLIMA - 24. međunarodni sajam grijanja, klimatizacije, obrade pitkih voda i obnovljivih izvora energije // // Zadovoljstvo nam je izvijestiti Vas da će se na Zagrebačkom Velesajmu u terminu od 04. - 07. travnja 2017. održati INTERKLIMA - 24. međunarodni sajam grijanja, klimatizacije, obrade pitkih voda i obnovljivih

Industrijska klimatizacija TCD * Linije proizvoda Tip uređaja TCD-H horizontalna jedinica TCD-V vertikalna jedinica Konfiguracija • 2R 2-redna • 4R 4-redna • 6R 6-redna • 4-2R za sisteme sa 4 cijevi • 4+2-redna • 6-2R za sisteme sa 4 cijevi i sa • 6+2-redna * Dodatni pribor • Daljinska sklopka • Daljinski standardni termostat • Daljinski složeniji termostat • Hot-start termostat • 4XUT

* Serija proizvoda [singlepic id=18 w=160 h=120 float=right] Tip IR − rashladnik IP− reverzibilna toplinska pumpa BR − rashladnik otopine BP − reverzibilna toplinska pumpa otopine Dostupne verzije VB − Osnovna VD − Super grijanje VR − totalni povrat topline Dostupne verzije sa zvučnom izolacijom AB − Osnovna AS − Bešumna AX − Extra Bešumna Radna ograničenja M − Srednja temperatura

RLA Industrijske klime * Serija proizvoda [singlepic id=18 w=160 h=160 float=right] Tip IR − rashladnik IP − reverzibilna toplinska pumpa BR − rashladnik otopine BP − reverzibilna toplinska pumpa otopine Dostupne verzije VB − Osnovna VD − Super grijanje VR − Totalni povrat topline Dostupne verzije sa zvučnom izolacijom AB − Osnovna AS − Bešumna AX − Extra Bešumna Radna ograničenja M

* Serija proizvoda[singlepic id=61 w=160 h=120 float=right] Tip IR rashladnik IW vodom hlađeni reverzibilni rashladnik BR rashladnik otopine BW vodom hlađeni reverzibilni rashladnik otopine Dostupne verzije VB Osnovna VD Super grijanje VR Dostupne verzije sa zvučnom izolacijom VB Osnovna AS Bešumna Izvor R sa izdvojenim kondenzatorom * Dodatni pribor Vanjski spremnik i pumpa potpuno izolirani spremnik, jednostruka ili dvostruka pumpa i

* Serija proizvoda[singlepic id=45 w=160 h=160 float=right] Tip IR rashladnik IW vodom hlađeni reverzibilni rashladnik IP reverzibilna toplinska pumpa BR rashladnik otopine BW vodom hlađeni reverzibilni rashladnik otopine BP reverzibilna toplinska pumpa otopine Dostupne verzije VB Osnovna Dostupne verzije sa zvučnom izolacijom VB Osnovna AS Bešumna AX Extra Bešumna * Dodatni pribor Elektroničkki ventil za ekspanziju Pumpni moduli • 1 ili 2 pumpe na rashladnom

Industrijska klimatizacija  RVW * Serija proizvoda[singlepic id=46 w=160 h=120 float=right] Tip IR rashladnik IW vodom hlađeni reverzibilni rashladnik BR rashladnik otopine BW vodom hlađeni reverzibilni rashladnik otopine Dostupne verzije VB Osnovna VD Super grijanje VR Totalni povrat topline Dostupne verzije sa zvučnom izolacijom VB Osnovna AS Bešumna * Dodatni pribor • Vanjski spremnik i pumpa potpuno izolirani spremnik, jednostruka ili dvostruka pumpa

Industrijska klimatizacija TOP FAN PLUS * Linije proizvoda [singlepic id=71 w=160 h=120 float=right] Dostupne verzije VM-B podno uvlačenje zraka VM-F frontalno uvlačenje zraka VN stropni 6-brzinski VN-3V stropni 3-brzinski Exchangers 3R sa 3 reda 4R sa 4 reda * Dodatni pribor KONTROLE ZA PODEŠAVANJE UREĐAJI NA JEDINICI • Na kućištu – sklopka • Na kućištu – standardni termostat • Na kućištu

* Serija proizvoda[singlepic id=18 w=160 h=120 float=right] Tipovi IR rashladnik IP reverzibilna toplinska pumpa Dostupne verzije VB Osnovna verzija Dostupne verzije sa zvučnom izolacijom AB Osnovna verzija * Dodatni pribor Integrirani spremnici i pumpe dostupni su u ovim konfiguracijama : • bez spremnika • sa spremnikom • standardna pumpa • visokotlačna pumpa • pumpa promjenjivog protoka • Rešetka za zaštitu •

PC reverzibilna toplinska pumpa na strani freonske instalacije * Serija proizvoda [singlepic id=104 w=160 h=120 float=right] Tip uređaja Verzija • VB Osnovna • V1 sa 1 prigušnikom • V2 sa 2 prigušnika • V3 sa 3 prigušnika Dostupne verzije sa zvučnom izolacijom • AB Osnovna • AS Bešumna * Dodatni pribor Unutarnji ventilatori koji se mogu birati