HomeKlimatizacija (Page 3)

Klimatizacija

Odzračivanje i klima u prostorijama - Pojačani napori kod uštede energije grijanja doveli su do toga da se prostor manje provjetrava. Nepropusne prozorske konstrukcije i izmijenjene navike provjetravanja vode ka smanjenoj izmjeni zraka. Dovoljno kisika i zraka za udisanje bez štetnih supstanci predstavljaju osnovu zdravog življenja.

Odzračivanje služi za obnovu kvalitete zraka, to znači stalnu opskrbu zrakom za disanje, za prijenos onečišćenja zraka (mirisi, CO2, dušični oksidi,tvari koje se oslobađaju iz sredstava za čišćenje i sl.), kao i za reguliranje vlažnosti zraka. 3 Pasivne kuće odnosno kuće niže energetske vrijednosti zahtijevaju stalnu

Diferencijska klima - Vrata pod određenim okolnostima dijele područja s različitim temparuturnim uvjetima i uvjetima vlažnosti. Unutarnja temperatura i vlaga kao i vanjska temperatura i vlaga djeluju na površinu vrata i mogu prouzročiti deformacije. Vanjska vrata moraju biti postojana na utjecaje diferencijske klime te posjedovati dovoljnu

U ovom tekstu daje se pregled stanja CO2 i u obliku natuknica navode se bitne činjenice tehničke koncepcije i sigurnosne tehnike navedenih postrojenja. Pogonska iskustva zaokružuju prikaz Polazeći od kaskadnog CO2 - rashladnog uređaja za tvrtku M+P u Njemačkoj planirano je ukupno 12 industrijskih rashladnih uređaja

Tehnika hlađenja obuhvaća sve procese i postupke, kao i uređaje, postrojenja i komponente koji služe postizanju, održavanju i korištenju temperatura nižih od okolišne temperature. Tehnika hlađenja ima široku primjenu u raznim granama ljudske djelatnosti. U prehrambenoj industriji: Pored konzerviranja hrane djelovanjem topline, sušenjem ili fizikalno-kemijskom modifikacijom,

Tvrtka LIM-MONT d.o.o. iz Vrbanovca, osnovana je 1975. godine, te je iz skromne limarske radionice, prerasla u tvrtku sa 115 zaposlenih i 70.000 m2 proizvodno-skladišnog prostora, na lokacijama u Vrbanovcu i Ludbregu. Do tih rezultata došli smo stalnim usavršavanjem i modernizacijom proizvodnje, kao i organizacijom procesa