Home

Klima Uređaji

Adiabatsko hlađenje predstavlja postupak, kod kojeg se hladnoćom isparavanja klimatiziraju prostorije. Za proizvodnju hladnoće se koristi samo hladnoća isparavanja zraka i voda, kao neiscrpni, prirodni izvor. Odlazni zrak iz prostorije (26°C) se velikoplošno dovodi u vezu s vodom. Pri tome postojeća rekuperacija topline preuzima hladnoću isparavanja (20°C)

Poboljšana toplinska zaštita u građenju provodi se već niz godina. To omogućava da se danas stropovi s hlađenjem mogu upotrijebiti i za grijanje. Registri za grijanje i hlađenje isporučuju se na transportnim postoljima te se pomoću građevinskog krana dižu na strop s oplatom, i tamo nastavljaju

Magnetsko hlađenje već se uspješno koristi i kod većih postrojenja. Francusko poduzeće Cooltech-Applications od 2003. nudi rješenja prilagođena za prehrambenu industriju i klimatizaciju, za koja ga je francuska vlada nagradila nagradom za inovativne tehnologije Magnetsko-kalorijski efekt može se koristiti i kod sobnih temperatura, dok je to

Kao što je gore objašnjeno, volumenska struja unutar solarnog uređaja nastaje iz temperaturnog razupiranja, koje zadaje rashladni stroj. Volumenska struja u kolektorskom kružnom toku znatno određuje pogonsko ponašanje solarnog uređaja. Kod istog zračenja, dakle istog kolektorskog učinka, veća volumenska struja znači manje temperaturno razupiranje u kolektorskom

Solarna je pokrivna rata mjerilo za procentualan udio sunčeve energije u ukupnoj energetskoj potrebi sustava/uređaja. Kao i kod zagrijavanja pitke vode i podrške grijanja, solarni uređaj u srednjoj Europi za solarno hlađenje, tj. klimatizaciju u pravilu ne može davati cjelokupnu potrebnu energiju u čitavom periodu korištenja.

Postavljanje (polaganje) uređaja na solarni pogon razlikuje se, sa stanovišta potrošnje, od konvencionalnog uređaja za hlađenje zgrade. U simulaciji se istražuje ponašanje uređaja pri rashladnom opterećenju i odgovarajući profil opterećenja zgrade. Na osnovi toga može se utvrditi veličina rashladnih površina, kao i vrsta i učinak rashladnog

Postupak solarnog hlađenja ubraja se među takozvane „postupke hlađenja hladnom vodom“, kod kojih voda služi za odvođenje topline iz prostorija, tj. područja zgrade i pri tome cirkulira u zatvorenom sustavu Hlađenje, tj. klimatiziranje prostorija u uredskim zgradama koristi se radi ugodnosti i učinkovitosti ljudi koji u

Tehnika hlađenja obuhvaća sve procese i postupke, kao i uređaje, postrojenja i komponente koji služe postizanju, održavanju i korištenju temperatura nižih od okolišne temperature Tehnika hlađenja ima široku primjenu u raznim granama ljudske djelatnosti. U prehrambenoj industriji: Pored konzerviranja hrane djelovanjem topline, sušenjem ili fizikalno-kemijskom modifikacijom,