HomePosts Tagged "Freonska instalacija"

Freonska instalacija Tag

* Serija proizvoda[singlepic id=45 w=160 h=160 float=right] Tip IR rashladnik IW vodom hlađeni reverzibilni rashladnik IP reverzibilna toplinska pumpa BR rashladnik otopine BW vodom hlađeni reverzibilni rashladnik otopine BP reverzibilna toplinska pumpa otopine Dostupne verzije VB Osnovna Dostupne verzije sa zvučnom izolacijom VB Osnovna AS Bešumna AX Extra Bešumna * Dodatni pribor Elektroničkki ventil za ekspanziju Pumpni moduli • 1 ili 2 pumpe na rashladnom

Industrijska klimatizacija  RVW * Serija proizvoda[singlepic id=46 w=160 h=120 float=right] Tip IR rashladnik IW vodom hlađeni reverzibilni rashladnik BR rashladnik otopine BW vodom hlađeni reverzibilni rashladnik otopine Dostupne verzije VB Osnovna VD Super grijanje VR Totalni povrat topline Dostupne verzije sa zvučnom izolacijom VB Osnovna AS Bešumna * Dodatni pribor • Vanjski spremnik i pumpa potpuno izolirani spremnik, jednostruka ili dvostruka pumpa

* Serija proizvoda[singlepic id=18 w=160 h=120 float=right] Tipovi IR rashladnik IP reverzibilna toplinska pumpa Dostupne verzije VB Osnovna verzija Dostupne verzije sa zvučnom izolacijom AB Osnovna verzija * Dodatni pribor Integrirani spremnici i pumpe dostupni su u ovim konfiguracijama : • bez spremnika • sa spremnikom • standardna pumpa • visokotlačna pumpa • pumpa promjenjivog protoka • Rešetka za zaštitu •

PC reverzibilna toplinska pumpa na strani freonske instalacije * Serija proizvoda [singlepic id=104 w=160 h=120 float=right] Tip uređaja Verzija • VB Osnovna • V1 sa 1 prigušnikom • V2 sa 2 prigušnika • V3 sa 3 prigušnika Dostupne verzije sa zvučnom izolacijom • AB Osnovna • AS Bešumna * Dodatni pribor Unutarnji ventilatori koji se mogu birati