HomePosts Tagged "rashladnik otopine"

rashladnik otopine Tag

* Serija proizvoda [singlepic id=18 w=160 h=120 float=right] Tip IR − rashladnik IP− reverzibilna toplinska pumpa BR − rashladnik otopine BP − reverzibilna toplinska pumpa otopine Dostupne verzije VB − Osnovna VD − Super grijanje VR − totalni povrat topline Dostupne verzije sa zvučnom izolacijom AB − Osnovna AS − Bešumna AX − Extra Bešumna Radna ograničenja M − Srednja temperatura

RLA Industrijske klime * Serija proizvoda [singlepic id=18 w=160 h=160 float=right] Tip IR − rashladnik IP − reverzibilna toplinska pumpa BR − rashladnik otopine BP − reverzibilna toplinska pumpa otopine Dostupne verzije VB − Osnovna VD − Super grijanje VR − Totalni povrat topline Dostupne verzije sa zvučnom izolacijom AB − Osnovna AS − Bešumna AX − Extra Bešumna Radna ograničenja M

* Serija proizvoda[singlepic id=61 w=160 h=120 float=right] Tip IR rashladnik IW vodom hlađeni reverzibilni rashladnik BR rashladnik otopine BW vodom hlađeni reverzibilni rashladnik otopine Dostupne verzije VB Osnovna VD Super grijanje VR Dostupne verzije sa zvučnom izolacijom VB Osnovna AS Bešumna Izvor R sa izdvojenim kondenzatorom * Dodatni pribor Vanjski spremnik i pumpa potpuno izolirani spremnik, jednostruka ili dvostruka pumpa i

* Serija proizvoda[singlepic id=45 w=160 h=160 float=right] Tip IR rashladnik IW vodom hlađeni reverzibilni rashladnik IP reverzibilna toplinska pumpa BR rashladnik otopine BW vodom hlađeni reverzibilni rashladnik otopine BP reverzibilna toplinska pumpa otopine Dostupne verzije VB Osnovna Dostupne verzije sa zvučnom izolacijom VB Osnovna AS Bešumna AX Extra Bešumna * Dodatni pribor Elektroničkki ventil za ekspanziju Pumpni moduli • 1 ili 2 pumpe na rashladnom

Industrijska klimatizacija  RVW * Serija proizvoda[singlepic id=46 w=160 h=120 float=right] Tip IR rashladnik IW vodom hlađeni reverzibilni rashladnik BR rashladnik otopine BW vodom hlađeni reverzibilni rashladnik otopine Dostupne verzije VB Osnovna VD Super grijanje VR Totalni povrat topline Dostupne verzije sa zvučnom izolacijom VB Osnovna AS Bešumna * Dodatni pribor • Vanjski spremnik i pumpa potpuno izolirani spremnik, jednostruka ili dvostruka pumpa